ATT NÅ DIT MAN VILL

STYRNING & STRUKTUR

BUSINESS

Har ni en idé ni vill genomföra? Vet ni inte var ni ska börja? Är det dags för företagets verksamhetsplanering och ni saknar en bra struktur?
Med en tydlig plan kan ni på ett harmoniskt sätt fokusera på en sak i taget och öka förutsättningarna att nå framgång i just det ni gör.

Med ett stort mått av engagemang och inspiration guidar vi er genom hela processen att skapa en plan – från idé till konkret genomförande.

Vad sa vi på senaste mötet? Vem ansvarar egentligen för vad? Var dokumenteras besluten? Vad får beslutas i vilket forum?

Att ha en tydlig struktur för beslutsfattande och ansvar skapar förutsättningar för ökad effektivitet och lönsamhet i företaget. Vi hjälper er att sätta upp en bra struktur för det här.

Allt för att ni ska kunna fokusera på affären. Och nå framgång och harmoni.

I denna del av vår verksamhet tillhandahåller vi stöd för att kunna driva verksamheten framåt med ekonomisk framgång och god lönsamhet.

Vi hjälper till med:

  • att skapa mål & mått,
  • att räkna på lönsamhet, koncept, projekt och olika scenarios,
  • att skapa mallar för att ni själva ska kunna följa upp hur det går rent ekonomiskt i verksamheten,
  • analys och utredningar av olika slag

Kort och gott hjälper vi er så att ni kan få bättre ordning och struktur och därmed koll på siffrorna och lönsamheten.

ATT NÅ DIT MAN VILL

Har ni en idé ni vill genomföra? Vet ni inte var ni ska börja? Är det dags för företagets verksamhetsplanering och ni saknar en bra struktur?
Med en tydlig plan kan ni på ett harmoniskt sätt fokusera på en sak i taget och öka förutsättningarna att nå framgång i just det ni gör.

Med ett stort mått av engagemang och inspiration guidar vi er genom hela processen att skapa en plan – från idé till konkret genomförande.

STYRNING & STRUKTUR

Vad sa vi på senaste mötet? Vem ansvarar egentligen för vad? Var dokumenteras besluten? Vad får beslutas i vilket forum?

Att ha en tydlig struktur för beslutsfattande och ansvar skapar förutsättningar för ökad effektivitet och lönsamhet i företaget. Vi hjälper er att sätta upp en bra struktur för det här.

Allt för att ni ska kunna fokusera på affären. Och nå framgång och harmoni.

BUSINESS

I denna del av vår verksamhet tillhandahåller vi stöd för att kunna driva verksamheten framåt med framgång och lönsamhet.

Vi hjälper till med:

  • att skapa mål & mått,
  • att räkna på lönsamhet, koncept, projekt och olika scenarios,
  • att skapa mallar för att ni själva ska kunna följa upp hur det går rent ekonomiskt i verksamheten,
  • analys och utredningar av olika slag

Kort och gott hjälper vi er så att ni kan få bättre ordning och struktur och därmed koll på siffrorna och lönsamheten.