STYRNING & STRUKTUR

Vad sa vi på senaste mötet? Vem ansvarar egentligen för vad? Var dokumenteras besluten? Vad får beslutas i vilket forum?

Att ha en tydlig struktur för beslutsfattande, ansvar och arbetssätt skapar förutsättningar för god kontroll, ökad effektivitet samt ro i företaget.
Vi hjälper er att sätta upp en bra struktur för det här.

Vi kan hjälpa er med att…

  • kartlägga och dokumentera processer med syfte att öka effektivitet och minimera fel eller exempelvis i samband med digitalisering av verksamheten
  • leda större och mindre projekt
  • skapa effektivitet i styrelse- och ledningsarbete
  • ta fram arbetssätt och dokument för beslut och prioritering av satsningar

Att ägna lite tid att skapa en god intern struktur frigör på sikt värdefull tid som i sin tur kan användas till att göra lönsamma affärer!

Och nå den framgång och harmoni just ni vill nå

Låter det intressant? Låt oss börja med ett möte så tar vi det därifrån.

Kontakta oss för att boka in en tid som passar dig.