BUSINESS

MÅL & MÅTT

Att använda sig av mål och mätetal är ett bra sätt att styra verksamheten på. Med mål och mått skapar man sig kunskap om hur det går och om man är på rätt väg mot sin vision.
Man kan ta fram mål på övergripande nivå såväl som på individuell nivå.Genom att gemensamt ta fram synliga mål så att de dessutom hänger ihop med den övergripande planen och de övergripande målen skapas en tydlighet för alla i organisationen. Detta bidrar till en gemensam bild över var företaget är på väg. Att involvera medarbetarna i målarbetet skapar sedan gemenskap. Med hjälp av en stor portion engagemang hjälper vi er att tillsammans med er ta fram de viktigaste målen & måtten – utifrån just er vision. Vi hjälper till att:

  • definiera målen och mätbara mått som går i linje med er vision
  • skapar uppföljningsunderlag så att målen och måtten kan följas upp i det dagliga arbetet

BUSINESS CASE

Är det dags att utöka affärerna med ett nytt koncept? Vad får det kosta? Vad tror ni om framtiden och möjligheten att nå lönsamhet? När ska satsningen nå ”break even”? Här hjälper vi till att:

  • bolla affärsmässiga tankar
  • klura på hur lönsamhet kan nås
  • räkna och ta fram beslutsunderlag för konceptet/projektet

UPPFÖLJNING & ANALYS

Hur går det egentligen? Är det något som inte stämmer? Får ni inte ihop det på sista raden? Råder ineffektivitet? Här hjälper vi till med att analysera rådande läge på övergripande nivå såväl som mer detaljerad nivå.

  • skapar mallar som sedan kan användas på löpande basis för att följa upp hur det går rent ekonomiskt
  • reder ut frågetecken och konstigheter
  • analyserar utfall och avvikelser
  • föreslår förbättringsområden

Låter det intressant? Låt oss börja med ett möte så tar vi det därifrån.
Kontakta oss för att boka in en tid som passar dig.