ATT NÅ DIT MAN VILL

ATT NÅ DIT MAN VIL

Har ni en idé ni vill genomföra? Vet ni inte var ni ska börja?
Är det dags för företagets verksamhetsplanering och ni saknar en bra struktur?

Med en tydlig plan kan ni på ett harmoniskt sätt fokusera på en sak i taget
och öka förutsättningarna att nå framgång i just det ni gör.

INDIVIDEN, ENTREPRENÖREN OCH DEN LILLA FÖRETAGAREN

Idéerna flödar och skissblocket är fyllt med tankar, färger och kreativa bubblor med stödord. Så härligt! Nu är det dags att ta vara på kreativiteten och driva idéerna framåt. Att ta fram och jobba efter en plan är både kul, givande och inspirerande! Utefter er idé eller frågeställning guidar vi er genom det hela så att all er kunskap och inspiration landar i en strukturerad plan med syfte, mål och aktiviteter. En plan som är redo att konkret börja jobbas efter.

Hur går det till?
Vi börjar med ett grundläggande arbete där vi går igenom de olika stegen för att få fram planen. Ni får i samband med detta en färdig plan som ni direkt kan börja jobba efter. Planen innehåller såväl er vision, era mål som konkreta aktiviteter som ska öka förutsättningarna att uppfylla målen. Vad allt får kosta och vilken ekonomisk ställning som det hela innebär finns också med. 
Med planen i handen kan ni enkelt börja jobba. Allt med vetskapen att det ni gör, gör ni av en anledning. Detta skapar er ro och harmoni.

En plan är dock levande och behöver vara närvarande i det vardagliga. Vi finns med och hjälper till att stötta i det här så att det nya arbetssättet tar fart.

FÖRETAG

Har företaget växt? Går det inte längre att jobba ”utan plan”? Vill alla åt olika håll? Att börja jobba utefter en plan med tydliga mål och en gemensam vision skapar inte bara effektivitet utan även harmoni i organisationen. Vi guidar er genom arbetet att ta fram en plan som omfattar alla och där alla blir delaktiga. En plan är levande och behöver vara närvarande i det vardagliga. Vi finns med i bakgrunden under hela vägen eller delar av. Allt efter ert behov.

Låter det intressant? Låt oss börja med ett möte så tar vi det därifrån.
Kontakta oss för att boka in en tid som passar dig.
Varför inte ett videomöte? Då behöver du inte lämna ditt skrivbord – effektivt och smidigt.