TA FLER MEDVETNA BESLUT OCH NÅ FRAMGÅNG

Hur går det för projektet, satsningen eller företaget?
Vilka produkter eller tjänster är lönsamma? Har företaget växt?
Har ni en bra struktur för styrning av verksamheten?
Var ska företaget befinna sig om några år…och hur ska ni nå dit?

Med ett personligt engagemang och ett positivt synsätt hjälper vi er att på ett strukturerat sätt komma till insikt med vad som krävs för att ta er i den riktning ni önskar – oavsett om ni är ett företag, en växande start-up eller den lilla entreprenören med stora drömmar och visioner!

Behöver ni hjälp med att…

  • räkna på, följa upp och analysera hur det går i projektet, satsningen eller verksamheten
  • identifiera och driva utvecklingsarbete
  • leda projekt inom exempelvis effektivisering/digitalisering
  • skapa struktur i styrelse- och ledningsgruppsarbetet
  • ta fram en plan med syfte att nå visionen
  • få kontroll och struktur på interna processer

… så är det mig, Linda, på Lolinn & Tillman du ska kontakta.

Jag hjälper även till inom exempelvis processkartläggning och ledarstöd/interimschefsskap.

Välkommen!

Linda Tillman, linda@lolinntillman.se, 070 – 325 24 39

Lolinn & Tillmans integritetspolicy