INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy för Lolinn & Tillman AB


(Version 2023-06-04)

GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter personuppgiftslagen och gäller från och med 25 maj 2018.

För oss på Lolinn & Tillman AB är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina och andras personuppgifter. Denna policy beskriver därför just detta.

Vår webbplatsadress är: http://www.lolinntillman.se. Företaget som ansvarar för denna webbplats är Lolinn & Tillman AB (556984-9440).

Inledning

Vi samlar in personuppgifter i samband med att du kontaktar oss på något sätt eller om vi tror att du kan vara intresserad av en viss information från oss. Syftet med denna typ av information är att kunna ge bra service, bearbeta marknaden samt fullfölja avtal med kunder, anställda samt leverantörer.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person[1]. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Ja, till och med ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några namn i inspelningen. Ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift men kan vara det om det handlar om ett enmansföretag.

På vilken laglig grund behandlar vi personuppgifter? 

Någon av dessa rättsliga grunder ligger till grund för att vi behandlar personuppgifter hos oss:

  • Rättslig förpliktelse (exempelvis behandling av uppgifter relaterade till bokföringslagen eller uppgifter i egenskap av arbetsgivare)
  • Avtal (behandling av uppgifter relaterade till att avtal ska ingås eller redan ingåtts)
  • Samtycke (behandling av uppgifter till följd av samtycke/godkännande)
  • Intresseavvägning (ändamålet rör ett berättigat intresse, till exempel avseende direktmarknadsföring om den registrerade ej invänt mot behandlingen)

Vilka uppgifter hanteras?

Lolinn & Tillman behandlar personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för verksamheten.

Uppgifter som kan komma att hanteras inom Lolinn & Tillman är till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, foto samt i vilken form vi kontaktat varandra.

Det kan röra sig om personuppgifter om anställda, tidigare samt nuvarande kundrelationer, leverantörer och övriga kontakter som är viktiga för verksamheten.

Andra uppgifter som kan hanteras är så kallade cookies. En cookie är liten textfil som en webbserver skickar till din webbläsare[2]. Filen sparas på hårddisken i din dator, antingen bara under tiden du besöker webbplatsen (så kallad sessioncookie) eller för en längre tid. Cookies används bland annat för att spara inställningar du har gjort på webbplatsen, för att se vilka sidor du har besökt tidigare för att vid nästa besök leda dig till nyheter inom ditt intresseområde (till exempel nya böcker) samt för att ge webbplatsen bättre statistik över antal besökare.

Leverantör av domänen www.lolinntillman.se är One.com.

Du har rätt att en gång per år begära ut vilka personuppgifter som finns registrerade genom att maila till Linda på Lolinn & Tillman på adressen linda@lolinntillman.se. Tidigare samtycke kan dras tillbaka och personuppgifter kan raderas eller korrigeras om så önskas.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur hanteras personuppgifter?

Personuppgifter kan lagras i såväl inkorg för mail, på dator, mobil, på one.com (leverantören för domänen) samt på webbaserad lagringsyta. Vi använder oss av webbaserad lagringsyta via Microsoft Office 365. Uppgifter relaterade till bokföring, skatter etc lagras i enlighet med bokföringslagen, dvs ibland i pappersformat och ibland i elektroniskt format. I det fall det rör sig om elektroniskt format så lagras uppgifterna i den webbaserade lagringsytan samt i bokföringsprogrammet Fortnox.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Personuppgifter som behövs inom ramen för bokföring sparas till exempel i enlighet med bokföringslagen.

Du har rätt att en gång per år begära ut vilka personuppgifter som finns registrerade genom att maila till Linda på Lolinn & Tillman på adressen linda@lolinntillman.se. Tidigare samtycke kan dras tillbaka och personuppgifter kan raderas eller korrigeras om så önskas.

Hur säkerställer vi efterlevnad av denna policy?

För att säkerställa att denna policy upplevs genomför vi regelbundet genomgångar med syftet att säkerställa att rätt personuppgifter lagras hos oss, under rätt tid och i enlighet med de rättsliga grunderna.

Eventuella tveksamheter eller felaktigheter reds i och med dessa regelbundna kontroller ut och nya rutiner skapas.

Kontaktinformation

För frågor gällande detta, kontakta Linda på linda@lolinntillman.se.

[1] www.datainspektionen.se

[2] www.datainspektionen.se